برنامه های درسی تربیت شهروندی: اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران

برنامه های درسی تربیت شهروندی: اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران

بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهمترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهمترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری از کشورهای دنیا می باشد. مطالعات و پژوهش های انجام شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد که مسیولان تعلیم و تربیت در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامه های آموزشی متنوع، تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و فعالیت های خود قرار داده اند. برای مثال همانطور که در گزارش اخیر مطالعه تربیت شهروندی انجمن بین المللی ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی آمده است، تمامی جوامع معاصر دارای این نگرانی و دلمشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی شهری و شهروندی آماده کنند و راه و رسم مشارکت در مسایل اجتماعی را به آنها بیاموزند.

 

برنامه های درسی تربیت شهروندی اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران barnamehaye darsi tarbiat shahrvandi pdf 165 KB application pdf
کورش فتحی اجارگاه
حوزه معاونت تحقیقات و فناوری research ui ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر