درآمدی به نقش هویت فرهنگی در نظام جدید آموزشی

درآمدی به نقش هویت فرهنگی در نظام جدید آموزشی

در حالیکه انسان دوره جدید در غرب با توسعه حیات تکنولوژیک خود بر قلمرو تصرفاتش می افزاید به همان نسبت فزونی و توسعه سیطره دچار بحران فرهنگی است.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

در حالیکه انسان دوره جدید در غرب با توسعه حیات تکنولوژیک خود بر قلمرو تصرفاتش می افزاید به همان نسبت فزونی و توسعه سیطره دچار بحران فرهنگی است. این بحران اکنون بیش از غرب جهان سوم را تهدید می کند و رفع آن جز با تحقق هویت فرهنگی حاصل نخواهد شد. هویتی که با رجوع به اصل و تجدید عهد تکوین می یابد و انقلاب اسلامی جلوه ای از این تجدید عهد است.

 

درآمدی به نقش هویت فرهنگی در نظام جدید آموزشی درآمد 1610 به نقش هو 1610 ت فرهنگ 1610 در نظام جد 1610 د آموز 236 KB application pdf
نویسنده دکتر کمال درانی
نشریه الکترونیکی روان شناسی و علوم تربیتی www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر