آموزش و پرورش و رشد سیاسی

آموزش و پرورش و رشد سیاسی

آموزش و پرورش امروزه نه به مثابه نهادی محافظه کار، بلکه هنچون ابزاری در جهت ایجاد دگرگونی در جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی مورد توجه قرار می گیرد.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

آموزش و پرورش امروزه نه به مثابه نهادی محافظه کار، بلکه هنچون ابزاری در جهت ایجاد دگرگونی در جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. رابطه متقابل آموزش و پرورش و رشد سیاسی یکی از جنبه های مورد تاکید در این مقاله است که با بهره گیری از یافته های محققان تعلیم و تربیت و تجربه های سایر جوامع مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و برنامه ریزی موثر برای نیل به این هدف راه حلی موثر تلقی گردیده است.

 

آموزش و پرورش و رشد سیاسی آموزش و پرورش و رشد س 1610 اس 1610 pdf 874 KB application pdf
نویسنده دکتر علی تقی پورظهیر
نشریه الکترونیکی روان شناسی و علوم تربیتی www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر