مقایسه ی تربیت موجود و مطلوب

مقایسه ی تربیت موجود و مطلوب

آن چه در زیر می آید ، مقایسه ای است بین دو برداشت از آموزش و پرورش که اولی تحت عنوان " تربیت موجود " و دیگری " تربیت مطلوب " مطرح شده اند .
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

آن چه در زیر می آید ، مقایسه ای است بین دو برداشت از آموزش و پرورش که اولی تحت عنوان " تربیت موجود " و دیگری " تربیت مطلوب " مطرح شده اند . به بیان دیگر ؛ در پی آن هستیم که بگوییم ، اگر ویژگی های نظام آموزش و پرورش در حال حاضر این چنین می باشد بهتر است که دارای این گونه خصوصیت ها باشد . و در این جا منظور از تربیت فرآیندی است که به فراهم شدن زمینه و شرایط لازم برای شکوفایی تمام استعدادهای یک انسان ( با اراده ، رغبت و تلاش خود او ) ، و به روشی درست کمک می کند تا آدمی بتواند به کمال و مقام خلیفة اللهی برسد .

 

مقایسه ی تربیت موجود و مطلوب 4e1dfb89c3f56550a847b63cbdbf7a94 doc 493 KB application msword
حسین استرون
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر