نقش اجتماعی سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی

نقش اجتماعی سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی

نقش اجتماعی سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی ( بررسی فعالیت زنان در سه دوره ؛; انقلاب مشروطه ، قبل و پس از آن)
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

این مقاله به بررسی نقش سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه معاصر ایرانی در سه دوره ؛ پیش از انقلاب مشروطه ، حین انقلاب مشروطه و پس از آن می پردازد. این مقاله با ذکر شواهدی تاریخی ضمن رد دیدگاه هایی که یا نقشی منفعلانه و حاشیه ای برای زنان ایرانی در جنبش های اجتماعی در دوره های فوق قایلند و یا ارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی زنان دارند.

 

دیدگاه سومی را مطرح می کند که مطابق آن زنان ایرانی را دارای نقش جدی و تعیین کننده در تحولات اجتماعی ایران می داند مسیله دیگری که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که این مشارکت از سوی کدام قشر از زنان بوده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که عامه زنان مسلمان و نه زنان غرب گرا یا شرق گرا دارای نقش تعیین کننده در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی بوده اند.

نقش اجتماعی سیاسی زنان در جامعه معاصر ایرانی بررسی فعالیت زنان در سه دوره انقلاب مشروطه قبل و پس از آن f5d7f6b1 ea59 4b67 b01c c2ccaa66d7c9ISSN1735 1693 002 003 075 pdf 570 KB application pdf
نویسنده مرتضی شیرودی
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر