توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه

توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه

توانمندسازی فرایندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند، جرات دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

توانمندسازی فرایندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند، جرات دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان است.

 

چارچوب نظری پژوهش نظریه توانمندسازی زنان است که از نظریه های فمینیستی، به ویژه نظریه فمینیست های لیبرال، تاثیر پذیرفته است. این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی در باره 380 زن و 20 تا 50 ساله ساکن در مناطق ده گانه شهر اصفهان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون افزایش سطح تحصیلات، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضع سلامت، برخورداری از حق مالکیت قانونی، رفع تبعیض از بازار کار و حذف باورهای سنتی عوامل موثری در توانمندسازی زنان هستند

توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه tavanmand sazi pdf 974 KB application pdf
محمود کتابی بهجت یزدخواستی زهرا فرخی راستابی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر