ترکیه در آرزوی حجاب، تاجیکستان ضدحجاب

ترکیه در آرزوی حجاب، تاجیکستان ضدحجاب

ترکیه برخلاف تاجیکستان حجاب را یک مسالهء سیاسی به حساب می آورد اما به طوری که می دانیم مقامات تاجیکستان حتی اتهامی را مطرح می کنند که گویا کسی یا گروهی می خواهند این مساله به گفتهء آن ها، ساده و ناچیز را به یک مسالهء سیاسی حاد تبدیل کنند.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

رجب اردوغان، نخست وزیر ترکیه می گوید: باید قانون اساسی کشورش دستور منع پوشش و حجاب را در دانشگاه ها و مراکز عالی لغو کند.

 

این پیشنهاد بخشی از مجموعه تغییرات و پیشنهادات به مقامات قانونگذاری ترکیه است.

نخست وزیر ترکیه ،رجب اردوغان به این امر تاکید می کند که حل مسالهء حجاب با استفاده از قانون اساسی، پایه های دموکراسی و سیاست ترکیه را تقویت خواهد کرد.

تلاش های جدید نخست وزیر ترکیه کاملا برعکس کوشش های دولت تاجیکستان است که می خواهد براساس معیارهای حقوقی، داشتن حجاب برای زنان و دختران را در مراکز آموزشی و مدارس این کشور به صورت قانونی ممنوع کند.

● اولین تضاد

ترکیه برخلاف تاجیکستان حجاب را یک مسالهء سیاسی به حساب می آورد اما به طوری که می دانیم مقامات تاجیکستان حتی اتهامی را مطرح می کنند که گویا کسی یا گروهی می خواهند این مساله به گفتهء آن ها، ساده و ناچیز را به یک مسالهء سیاسی حاد تبدیل کنند.

اردوغان آشکارا می گوید: مسالهء حجاب در ترکیه یک مسالهء عمیقا سیاسی است که با وجود ارتباط با نظام سیاسی کشور ترکیه نمی توان از آن فرار کرد. در صحبت با روزنامهء فایننشال تایمز اردوغان گفت: حق تحصیل دختران در مراکز عالی آموزشی نباید به سر و لباس دختران وابسته باشد. چنین مشکلی در جوامع غربی موجود نیست، ولی متاسفانه در ترکیه وجود دارد و این مهم ترین وظیفهء سیاستمداران ترکیه است که این مشکل را حل کنند.

● تضاد دوم

آن گونه که منع حجاب در دانشگاه های تاجیکستان اعتراض های زیادی را به میان می آورد، اعلان صحبت های اردوغان دربارهء ضرورت لغو ممنوعیت حجاب نیز باعث ایجاد نارضایتی هایی شد. مخالفان اردوغان می گویند اگر این تغییر به وقوع بپیوندد در آینده این قانون به همین زنان و دختران فشار وارد می کند که تنها با حجاب به خیابان و اجتماع وارد شوند. اردوغان در پاسخ آن ها می گوید: ما دربارهء آزادی ها حرف می زنیم.

● تضاد سوم

حزب عدالت و ترقی اردوغان ریشهء اسلامی دارد و آن ها در پارلمان ترکیه اکثریت کرسی ها را تشکیل می دهند و توانستند در کرسی ریاست جمهوری ترکیه نمایندهء خود را منصوب کنند.در تاجیکستان حزب خلقی و دموکراتی حاکم است که ریشه های کمونیستی دارد و حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان تنها دارای دو کرسی است.

کارشناس امور آزادی دین در تاجیکستان، فرخ عمراف می گوید: ویژگی های دیگری نیز در میان است. این کارشناس آزادی دین در تاجیکستان معتقد است که نخست وزیر ترکیه این مسالهء اعتقادی و دینی را به صورت یک مسالهء سیاسی مطرح می کند و می گوید: لباس انسان جزیی از آزادی های شخصی و خصوصی اوست و می افزاید این در قانون اخیر ترکیه یکی در سال 1960 و دیگری در سال 1980 پس از تبادلات نظامیان و از طرف آن ها قبول شد اما چنین حقی را از مردم گرفته اند و این خلاف جامعهء شهروندی و حقوق انسانی است.

اردوغان که حزبش با شعارهای حفظ ساختار سکولار ترکیه به قدرت رسیده بود حالا سیمای واقعی خود را نشان می دهد اما اردوغان بر این عقیده است که درخواست لغو ممنوعیت حجاب یک پیشنهاد به یک قانون اساسی خواهد بود و قبول یا رد آن به نمایش ارادهء مردم در نظرخواهی های عمومی بستگی خواهد داشت.

● نقش زنان تاجیک در سیاست و مدیریت کشور (ترجمه: معین حمدی)

روز سه شنبه، 29 مه در کنفرانسی با شرکت نمایندگان سازمان های غیردولتی، مقامات رسمی تاجیکستان و مسوولان برخی از سازمان های بین المللی مقیم این کشور، نقش زنان و دختران تاجیک در سیاست و حضور آن ها در مدیریت کشور ناکافی ارزیابی شده است.

در این نشست به ویژه زنان و دخترانی دعوت شده بودند که در زندگی اجتماعی و سیاسی نقشی را ایفا می کنند و در آن به جز از استان بدخشان از مناطق دیگر تاجیکستان زنان و دختران شرکت داشتند.

تحفه احمداوا، رییس مرکز اطلاعاتی موسوم به غمخواری در استان ختلان گفت در حالی که در مناطق روستایی تاجیکستان، از جمله جنوب این کشور دختران جوان بی سواد می مانند، چطور می توان دربارهء جایگاه زنان و دختران در سیاست صحبت کرد؟

وی گفت: تا زمانی که دولت در دست مردهاست و در سیاست تعداد زنان اندک است و حقوق زنان و دختران در مناطق مختلف تاجیکستان نقض می شود اما نمی توانیم از حقوق آنان دفاع کنیم،همین طور تعداد زنان بی سواد افزایش می یابد.

عده ای دیگر از زنان در این نشست گفته اند که برای حضور بیش تر زنان و دختران در سیاست و امور دولت داری، آن ها باید از موقعیت و حقوق خود دفاع و همدیگر را حمایت کنند.

گلجهان باباصادقاوا، رییس سازمان غیردولتی زنان تحصیلکرده در تاجیکستان که در دوران شوروی پیشین دبیر سوم حزب کمونیست این کشور بود، علل کم بودن تعداد زنان در ساختارهای دولتی را این طور ارزیابی کرد:

ما برای دستیابی تعداد بیش تر زنان به سیاست و حضور در دولت طرح هایی را راه اندازی کرده ایم ولی برای رسیدن به این هدف در میان زنان و دختران نیازمند تلاش بیش تری خواهیم بود.

حورالنسا غفارزاده، کارشناس مسایل سیاسی در تاجیکستان می گوید که نخستین علت کم بودن تعداد زنان در سیاست، ترس خود آن ها از حضور در عرصهء سیاسی و بی اعتمادی آن ها برای مشارکت در امور سیاسی و دولت داری است.

همچنین به باور غفارزاده بیش تر زنانی که حالا در پارلمان و نهادهای دولتی تاجیکستان فعالیت دارند، در رابطه با بسیاری از مسایل داغ جامعه بی طرف هستند.

حورالنسا دربارهء علت دیگر کنار ماندن زنان و دختران از سیاست چنین گفت: تا زمانی که انتخاب روسای نواحی و سایر رهبران به خود مردم واگذار نشود، زنان هیچ گاه در رسیدن به دولت داری و امور رهبری موفق نخواهند شد.

اما معرفت شاکراوا، یک مسوول ارشد کمیتهء زن و خانوادهء تاجیکستان می گوید، اخیرا دولت این کشور برای بهبود جایگاه زنان و دختران در سیاست برنامه هایی را عملی کرده است.

خانم شاکراوا از جمله در مورد فعالیت کمیتهء زن و خانوادهء تاجیکستان گفت: کارمندان کمیتهء ما در مرکز و نمایندگان ما در مناطق مختلف تاجیکستان فعالیت های زیادی را برای نزدیک شدن با مردم و بهبود وضع زنان و دختران انجام می دهند و سعی می کنند از مصایبی که بر زنان و دختران این منطقه می گذرد با خبر باشند.

در جریان نشست روزسه شنبه، که یکی از اهداف آن اتحاد زنان و دختران تاجیک برای دستیابی به حضور بیش تر در امور سیاسی و مدیریت کشور است، یکی از راه های برون رفت از مشکل دور ماندن زنان و دختران از سیاست در تاجیکستان تاسیس یک اتحادیهء مربوط به زنان و دختران عنوان شد.

در همین حال، تحفه احمداوا، رییس مرکز اطلاعاتی موسوم به غمخواری بعید می داند که همهء توصیه های این کنفرانس در کوتاه مدت اجرا شوند، زیرا به باور او بسیاری از پیشنهادها در چنین نشست هایی عمدتا روی کاغذ می مانند.


منبع بی بی سی مهین السادات صمدی
روزنامه سرمایه

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر