زنان  و نیروهای  مسلح

زنان و نیروهای مسلح

نیروهای مسلح بازوان توانا و مشت محکم ملت در برابر دشمنان خارجی و خود فروختگان داخلی است .
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

نیروهای مسلح بازوان توانا و مشت محكم ملت در برابر دشمنان خارجی و خود فروختگان داخلی است . زمینه های كاری نیروهای مسلح دردو بخش حفاظت و حراست از مرزهای كشور وتامین امنیت داخلی است بر همین مبنا تقسیم حوزه فرماندهی كل قوا به دو بخش نیروی انتظامی و قوای مسلح سه گانه هوایی ، زمینی ودریایی شكل یافته است و مردان بخشهای عمده ای از نیروهای وظیفه و كادر را تا بالاترین رده فرماندهی به خود اختصاص دادند. غلبه تعداد مردان بر زنان در نیروهای مسلح هرگز به معنای تبعیض و ترجیح مرد بر زن نیست بلكه این لازمه طبیعی تفاوت فیزیك زن و مرد درنقش آفرینی اجتماعی این دو جنس است و این غلبه مردان بر زنان در تمام ارتشها و پلیسهای دنیاوجود دارد چرا كه به طور غالب كارهای نظامی وانتظامی خشن و سخت است و چنین عملیاتی به طور كلی با روحیه زنان سازگار نیست اما در عین حال موارد بسیاری از مسایل اطلاعات و امنیت شهری و دفاع كشوری پیش می آید كه به حضورزنان و نقش آفرینی آنان نیاز مبرم است و حتی ممكن است در وضعیت خاصی اجرای عملیات تنها توسط زنان امكان پذیر باشد بنابراین به طوركلی نقش زنان در نیروهای مسلح در دو بخش نظامی و انتظامی قابل مطالعه است .

 

● زنان و ارتش

اسلام دین اكراه و اجبار نیست تا برای تبلیغ وتبشیر خود از زبان زور استفاده كند اسلام دین علم و منطق است چنانچه با خرافه پرستی واوهام انگاری و عزلت و گوشه گیری نیز هیچ سازگاری ندارد.

اسلام یك فرهنگ و یك تمدن است .دینداری واقعی اسلام بدون علم دین آن ممكن نیست بنابراین اجبار و اكراه و ظلم كه لازمه جهل ونادانی است هیچ تناسبی با اسلام ندارد تا دولت اسلام ارتشی مهاجم و اشغالگر و ستمگر داشته باشد، اما در اسلام جهاد و دفاع نه تنها پذیرفته شده است بلكه واجب شمرده شده است وامروزه با پیشرفت علوم و فنون نظامی ضرورت فراگیری جنگ افزارهای متداول برای دفاع وحراست از كیان كشور و اساس نظام انكارناپذیراست و خداوند در سوره انفال آیه 60 می فرماید شما (مومنان ) تا آنجا كه توانایی دارید در مقابل دشمنان خود را از جهت قدرت آماده نگه دارید.

این فرمان و دستور خداوند است كه تشكیل ارتش قدرتمند و آماده را به منظور یك اقدام بازدارنده از طمع ورزی دشمنان واجب می سازد. آیا در بدنه ارتش بزرگ و مقتدر كشوراسلامی كه شامل بخشهای مختلف است زنان مسلمان هیچ نقشی ندارند؟ و هیچ جایگاهی برای انجام وظیفه آنان قابل تعریف نیست ؟

در ماده 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/7/7 و ماده 16 قانون استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370/7/21 ممنوعیتی برای اصل استخدام واشتغال زنان مقرر نشده است بنابراین زنان می توانند در صورت تمایل به استخدام نیروهای مسلح درآیند چنانچه هم اكنون نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران معمول است ، اما نكته مهم در مورد استخدام زنان در نیروهای مسلح كشورمان كه هم اكنون نیز رعایت می شود این است كه اشتغال زن نباید به كرامت و احترام زن مسلمان هیچ لطمه و خدشه ای وارد كند. وظیفه همسری و مادری زن مسلمان كه به استخدام نیروهای مسلح در آمده است همانند سایر زنان اساس و هدف فعالیتها و تلاشهای او برای تكامل وساختن جامعه بهتر است كه این مهم از خانواده آغاز می شود بنابراین لازم است در عین فعالیت در نیروهای مسلح ، وقار و كرامت زن مسلمان به عنوان یك خانم مقتدر و كارآمد در پست نظامی حفظ شود تا در محیط خانه همواره همسری فداكار و مادری مهربان باقی بماند.

نكته دیگر در مورد استخدام زنان در قوای سه گانه به فیزیك جسمانی آنان و تفاوت آن با فیزیك مردان بر می گردد، كه با تناسب سنجی كار موردنظر، پستهای نظامی مناسب با ساختار فیزیكی زنان به آنان محول شود و این به معنای پذیرش تبعیض مردان بر زنان نیست بلكه به معنای شناخت تفاوت بین مردان و زنان است كه رعایت آن درواگذاری پستها و مناصب منطقی و عقلانی است .

● زنان و نیروی انتظامی

امروزه با پیشرفت علوم و فنون مصادیق بزه وبزهكاران تعاریف جدیدی به خود گرفته است وگستره بزهكاری از مردان به زنان نیز كشانده شده است به ویژه آنكه با توجیه فحشا و فساد جنسی درمغرب زمین و كسب و اشتغال از طریق پیكرفروشی زنان فساد سازمان یافته ای در كشورهای جهان سوم به ویژه كشورهای اسلامی در حال رشد است برخورد با زنان فاسد و بزهكار كه همواره از فرهنگ مبتذل زنان فاسد غربی الگوبرداری می كنند ضرورت انكارناپذیر است كه وظیفه نیروی انتظامی را در تربیت افسران زن مسلمان جهت جرم شناسی ، جرم یابی ، دستگیری زنان بزهكار، مراقبت ، بازجویی و نگهداری آنان تعیین می كند. تایید وقوع یا رد بسیاری از جرایم علیه زنان توسط زنان متخصص و شاغل در نیروی انتظامی ممكن و شایسته است . تربیت پلیس علمی زنان در حوزه زنان بزهكار و جرایم مرتبط بافیزیك آنان با روح اسلام در جداسازی فضای كاری زن و مرد نامحرم مناسب تر و بهتر است چنانچه در فقه اسلام نیز بسیاری از مشاهدات ومعاینات در خصوص زنان به كارشناسانی از زنان محول شده است و نظر آنان صایب است وامروزه با گستردگی حوزه های كاری در نیروی انتظامی نه تنها مشاركت و استخدام آنان اشكالی ندارد بلكه در بعضی موارد منحصرا تفحص وتحقیق در صلاحیت زنان كارشناس نیروی انتظامی است بدیهی است مطالبی كه در خصوص استخدام زنان در قوای مسلح مبنی بر رعایت كرامت و احترام زن مسلمان به منظور حفظ مقام زن و خانواده او بیان شده شامل استخدام زن درنیروی انتظامی نیز می شود.


خانواده سبز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر