نگاهی به کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در آستان الحاق ایران

نگاهی به کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در آستان الحاق ایران

نگاهی به کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در آستان الحاق ایران

اگر چه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی آنان مبارزه تازه ای است.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

اگر چه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی آنان مبارزه تازه ای است. لذا یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زن است. از سال 1945، یعنی پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر است، تاکنون وضعیت زنان، موضوع بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده است.

 

هر یک از این اسناد مبین و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با موقعیت زن می باشد. به عنوان نمونه منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می نماید و تحقق همکاری بین المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان برمی شمارد.

نگاهی به کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در آستان الحاق ایران negahi be konvansion pdf 407 KB application pdf
حوزه معاونت تحقیقات و فناوری research ui ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر