حق مساوی بودن

حق مساوی بودن

حکایت جنسی که روح و جسمی استعمار زده دارد
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

همه اینها بیانگر توافق نازل اومانیسم و دنیای سود و سرمایه است که دو گزاره فمنیسم و سکسیسم را در پیش روی زنان گشوده است تا آنها که می خواهند زن فکری باشند در پای فمنیسم, زن بودن خود را ذبح کنند و برای مرد شدن و به مرد رسیدن خود را عمدا به فراموشی بسپارند و آنها که می خواهند زن جسمی باشند باید در مذبح سکسیسم ,انسان بودن خود را ذبح کنند و برای آنکه نبض زنانگی شان آن هم از نوع خدمات رسانی به مردان, در همه جا بزند لازم است که انسان بودن خود را عمدا به فراموشی بسپارندموضوع رفع تبعیض و ایجاد مناسبات عادلانه مطلب بسیار مهمی است که می تواند برای خیل زنان ظلم دیده و انسانهای عدالت خواه در سراسر جهان ,شوق انگیز و بلکه مایه بسی امیدواری باشد .

 

اما آنچه در این گذار ما بدان می پردازیم بیان این گرفتاریست که بشر در پس همه ی شعارها و در پی همه اقدام ها ,شاهد یک ناکامی و شاهد یک ناکار آمدی

در رساندن حقیقت به توده هاست و این حاصل نگاه محدود انسان مدرن است .

در واقع مشکل اصلی بشر هم اینجاست که یا حقیقت را پیدا نمی کند و یااگر پیدا کرد ,

اعلام نمی کند و یا اگر اعلام کرد دنبال نمی کند.

بدون شک کار دنیا با آنچه در تابلوها نوشته می شود و پیامهایی که مخابره می شود ,که همه و همه از صلح و دوستی و پیشرفت و آزادی حکایت دارد بسیار متفاوت است .اما وقتی عمیق می شویم در لایه های زیرین چیزی نمی بینیم جز تابلوها و شعارها و چون خالی از حقیقت اند نه تنها مشکلی را از پیش پای انسان برنمی دارند بلکه مشکل تازه تری را هم در ساحت تعارضات مفهومی بر جای می گذارد.

زنان همواره به دنبال جایگاه واقعی خود در جستجویند اما تا امروز چه شده و به چه نتیجه ای رسیده اند؟!

گزاره های مختلفی در تعریف انسان و جهانی که او در آن زندگی می کند وجود دارد که یکی از این گزاره ها برای طرح زن ,جایگاه توانایی, مسیولیت ها و حقوق او؛ فمنیسم است و این موضوع وقتی بهتر روشن می شود که از توافق نازل و پنهان اومانیسم با سود و سرمایه آگاه شویم که چگونه فمنیسم را با تابلوی دفاع از زن طرح کرده اما نمی توان با اعتقاد و اتکا به آن از ظلم دنیای سرمایه داری به زنان, که دایما آنان را در قالب سکس و خشونت و کالای جنسی شدن عرضه می کنند روی برگرداند و یا در برابرش ایستادگی کرد.؟؟

چرا نمی توان با اتکا و اعتقاد به فمنیسم از مرد سالاری حاکم بر جهان که از زنان در طول تاریخ به عنوان مهمترین موضوع کامروایی سوءاستفاده کرده اند, روی برگرداند و بر علیه آن شورید؟

همه اینها بیانگر توافق نازل اومانیسم و دنیای سود و سرمایه است که دو گزاره فمنیسم و سکسیسم را در پیش روی زنان گشوده است تا آنها که می خواهند زن فکری باشند در پای فمنیسم, زن بودن خود را ذبح کنند و برای مرد شدن و به مرد رسیدن خود را عمدا به فراموشی بسپارند و آنها که می خواهند زن جسمی باشند باید در مذبح سکسیسم ,انسان بودن خود را ذبح کنند و برای انکه نبض زنانگی شان آن هم از نوع خدمات رسانی به مردان, در همه جا بزند لازم است که انسان بودن خود را عمدا به فراموشی بسپارند.

مطالعه وضعیت نگران کننده زنان در سطح جهان بیشتر ما را با این حقیقت می رساند که زنان نه تنها به حق مساوی بودن نرسیدند بلکه از حق متفاوت بودن هم افتادند.

آمار مصایبی که بر پیکره سالم انسانها و زندگی شان افتاده ,تراکم مصیبتها را بهتر نشان می دهد. روند رو به رشد کنکوبیناژها یا زندگی های مشترک خارج از ازدواج که به جان پیکره جهان افتاده است؛ آمار خانواده های تک والدی که بر مدل سالم و فطرت پسند خانواده آسیب زده ؛ آمار انفجاری سقط های جنین که بر پیکره سالم تولد های مشروع و دوست داشتنی یک انسان فرود آمده؛ آمار زنان کتک خورده و مجروحی که بر حرمت و کرامت زنان زخم زده و در انتها آمار انواع تبعیض ها که بر جان عدالت و حرمت انسانها وارد شده همه و همه حکایت از وضعیت نگران کننده زنان جهان دارد.

ـ وضعیت کنکوبیناژو روابط آزاد

ـ وضعیت سقط جنین و تحمیل مرگ بر حیات انسان

ـ وضعیت خشونت علیه زنان

ـ وضعیت روسپیگری به عنوان تهدید زن و خانواده

ـ وضعیت بی عدالتی در مقابل زنان

این ها بخشهایی از ستم ها و بی توجهی هایی است که بر زنان در طول زمان وارد آمده و چون زنان حق واقعی خود را نمی یابند همواره یا ظلم را می پذیرند و یا از حیطه رفتارهای زنانه معمول ,خارج می شوند.

وضعیت اجتماعی حاکم بر جهان نشان می دهد که حکومت و اجتماع چنان در تغییر مذهب و مذهب, در تغییر خانواده ها اثر گذاشته اند که انسان را در قرن حاضر به فرهنگ فرافردی ,آرمان طلبی و از خود رهیدن دعوت می کند.

به هر حال وضعیت نگران کننده زنان نشانگر آن است که باید در پی اقدامهای نوینی بود .اقداماتی که از سه معیار حق و عدالت و صدق برخوردار باشند و الا نه کار جهان و نه کار زنان ذره ای با ویترین و شعار و اتیکت بهبود نخواهد یافت.


دو هفته نامه الکترونیک شرقیان

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر