شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن

شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن

شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن

هدف از این تحقیق شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل زنان روستایی سه استان شمالی کشور (گلستان،گیلان و مازندران) از طریق شناسایی مشاغل درآمدزای آنان بود. این مشاغل توسط خود زنان روستایی و در پاسخ به سؤ;الات پرسشنامه اعلام شد.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

هدف از این تحقیق شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل زنان روستایی سه استان شمالی کشور (گلستان،گیلان و مازندران) از طریق شناسایی مشاغل درآمدزای آنان بود. این مشاغل توسط خود زنان روستایی و در پاسخ به سؤالات پرسشنامه اعلام شد. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی است که درباره یک نمونه 1328 نفری از زنان 10 سال به بالای روستاهای این سه استان انجام شده است.

 

برای انجام تحقیق ، 10 سؤال کلی با 36 گویه در فرم پرسشنامه تدوین شد که با استفاده از شیوه مصاحبه تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن است که زنان روستایی این سه استان بیشترین فعالیت اقتصادی را به ترتیب در حوزه های کشاورزی ،دامداری، صنایع دستی و خدمات انجام می دهند و در عین حال در هیچیک از این موارد، آموزش چندانی از مروجان یا مدارس دریافت نکرده و بیشتر مشاغل درآمدزای خود را به صورت سنتی فرا گرفته اند.

شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارتهای متناسب با آن 1e1bc137 c768 4781 98cc 6b0566a21988ISSN1735 1693 001 003 147 pdf 544 KB application pdf
نویسنده فریده آل آقا
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
تهرانی  (شنبه 6 دی 1399)
مطالب عالی هستن ممنونم از مجله کودک گوپی