بازاندیشی در تقابل های جنسیتی و هویت های زنانه (بررسی کیفی هویت اجتماعی در میان زنان تهرانی)

بازاندیشی در تقابل های جنسیتی و هویت های زنانه (بررسی کیفی هویت اجتماعی در میان زنان تهرانی)

بازاندیشی در تقابل های جنسیتی و هویت های زنانه (بررسی کیفی هویت اجتماعی در میان زنان تهرانی)

هویت سرچشمه معنا و تجربه برای مردم است.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

هویت سرچشمه معنا و تجربه برای مردم است. شناسایی خویشتن که همواره نوعی بر ساختن محسوب می شود، هرگز به تمامی از چگونگی شناخته شدن توسط دیگران جدایی پذیر نیست.

 

فرآیند معناسازی و هویت یابی، براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعهٔ به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی صورت می گیرد. هویت اجتماعی، از دید جامعه شناسان، در جامعه و در ارتباط با دیگران شکل می گیرد. از این رو نه امری ذاتی، ماندگار و یکپارچه است و نه امری چندپاره، موقعیتی و سیال.

بازاندیشی در تقابل های جنسیتی و هویت های زنانه بررسی کیفی هویت اجتماعی در میان زنان تهرانی bazandishi pdf 294 KB application pdf
باقر ساروخانی مریم رفعت جاه
آرش رضایی www arashrezaei ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
شهاب  (شنبه 6 دی 1399)
مطالب عالی و درجه یک بود ممنونم از مجله کودک گوپی