مشارکت اجتماعی زنان

مشارکت اجتماعی زنان

متخصصان توسعه ( کنترل شهروندی ) را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادن اند . در این گونه مشارکت مردم در تصمیم گیری هایی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد دخالت می کنند .
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

متخصصان توسعه ( کنترل شهروندی ) را عالی ترین سطح و نوع مشارکت تشخیص دادن اند . در این گونه مشارکت مردم در تصمیم گیری هایی که زندگی روزانه آنها را تحت تاثیر قرار می دهد دخالت می کنند . مسیله مهم در تحقیق چنین مشارکتی شناخت متغیرهایی است که موفقیت مردم ( زنان و مردان ) را در کنترل امور جامعه تضمین می کند .

 

شناخت انواع مشارکت اجتماعی زنان و عوامل مرتبط با آن هدف این مقاله است که بر ایه یاقته های پژوهشی در شهر تهران تدوین شده است . در مدل تحلیلی پژوهش از نظریه ها و مطالعات تجربی پیشین کمک گرفته است . در مجموع شش نوع مشارکت : مدنی حمایتی فرهنگی تفریحی محلی مذهبی خیریه ای و شرکت در فعالیت های انقلابی شناخته شده است . میانگین مشارکت مدنی پایین تر و میانگین مشارکت مذهبی خیریه ای بالاتر از سایر انواع مشارکت است . به طور کلی میزان مشارکت اجتماعی زنان شهر تهران در سطح پایینی قرار دارد .

مشارکت اجتماعی زنان 1c797395 2681 4355 b54e 3aedd8770158ISSN00000033 007 001 141 pdf 807 KB application pdf
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
برسام  (شنبه 6 دی 1399)
واقعا مطالب جالب میزارید ممنونم از مجله گوپی