تحول جامعه پذیری جنسیتی

تحول جامعه پذیری جنسیتی

جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی است...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

جامعه پذیری جنسیتی فرایند باز تولید نا برابرهای جنسیتی است . گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش های کهن و باز تعریف هویت انسانی زنان و مردان نیازمند بررسی های جامعه شناسان و صاحب نظران علوم اجتماعی است . هدف این پژوهش بررسی تحول الگوی جامعه پذیری جنسیتی در یک جامعه روستایی است که با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی انجام شده است . در این پژوهش نحوه یاد گیری نمادها ، هنجارها و نقش های جنسیتی در زندگی اجتماعی ، دگرگونی ساختاری در خانواده ،و همچنین تحول جامعه پذیری جنسیتی بین زنان و مردان و میان سه نسل بررسی شده است .

 

نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از تحولی وسیع و نامتوازن در فرایند جامعه پذیری جنسیتی نسل جدید است. تفاوت سطح توقعات و انتظارات زنان جوان با واقعیات موجود ، تنش ها و تضادهای گوناگونی بین نیروهای اجتماعی ایجاد کرده است .

تحول جامعه پذیری جنسیتی 51610df4 a915 4c19 97da 6e8f546f9580ISSN00000033 007 001 089 pdf 565 KB application pdf
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
مامانی  (شنبه 6 دی 1399)
مطلب های جالبی میزارید ممنونم از مجله مادر گوپی