تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه

تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه

نظریه پردازان حوزه جامعه شناسی شغل در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان دارد .
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

نظریه پردازان حوزه جامعه شناسی شغل در دهه های اخیر نسبت به موضوع جنسیت و فرآیند انتخاب شغل، توجه بیشتری کرده اند و اذعان دارند که فرآیند انتخاب شغل و ارتقای شغلی به ویژه برای زنان تحصیلکرده ویژگی های متفاوت از مردان دارد . بررسی موقعیت زنان دانشگاهی کشور درسه دادنشگاه تهران ، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در سال 1370 نشان داد که جنسیت ، عاملی تعیین کننده در گزینش هااست و زنان در سطوح مدیریتی دانشگاه ها حضور ندارند .

 

تکرار همان پژوهش و پرسش ها در فاصله ده سال ( 1380 ) با هدف شناخت تغییرات پیش آمده حاکی از آن است که گرچه زنان ، دانش و تجربه بیشتری را طی این ده سال کسب کرده اند و مشارکت آنان در رده های مدیریت های پایین و میانه دانشگاه افزایش یافته است ولی در رده های عالی مدیریتی تغییر محسوسی رخ نداده است و همچنان کمیته ها و شوراها ی تصمیم گیری دانشگاه ها به طور کامل در اختیار مردان است . مهمترین دلایل چنین وضعیتی ، فرهنگ، گرایش مردسالارانه و بی اعتمادی به توانایی های زنان در دانشگاه ها عنوان شده است .

تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه Main_31PArt_1003359No 4 zahedi pdf 141 KB application pdf
نویسنده شمس السادات زاهدی
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
قهرمان  (شنبه 6 دی 1399)
با سلام به گوپی مثل همیشه عالی بود