ارایه خدمات مالی به زنان

ارایه خدمات مالی به زنان

مروری بر تجربیات جهانی
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارایه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته میباشد در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ارایه خدمات مالی به زنان تاسیس شدهاند. اهداف تاسیس، روش کار، حوزه فعالیت وچارچوب عملکردی این سازمانها بصورت خلاصه بحث شده است. برخی از مهمترین خدمات و طرحهای غیراعتباری ارایه شده به زنان توسط این سازمانها معرفی میگردد. از آن جمله خدمات رفاه اجتماعی، آموزشی در زمینههای فنی ومدیریتی برای کسب مهارتهای لازم، فعالیتهایی در زمینه کسب استقلال اقتصادی، خدمات مشاورهای و فرهنگی و انجام پروژههای پژوهشی. نکته قابل توجه در این مطالعه تفاوت میان رهیافتها، نوع خدمات، اهداف و عملکرد سازمانها در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه است.

 

ارایه خدمات مالی به زنان Main_31PArt_1003175No3 sezavar rahmati pdf 265 KB application pdf
نویسنده محمد مهدی رحمتی ـ محمد سزاوار
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
پژمان  (شنبه 6 دی 1399)
تشکر بابت زحمات شما