نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی

نابرابری های جنسیتی در جوامع امروزه و گذشته به شکلهای مختلف و به صورت چشمگیری قابل رویت بوده و هست به طوری که هم اکنون که جامعه ها رو به برابری و یکسان سازی زن و مرد پیش می رود ولی هنوز این تبعیض ها به چشم خورده می شود و تا کنون مطاب زیادی درباره این موضوع نوشته شده اما درعمل چندان کار ساز نبوده است...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

نابرابری های جنسیتی در جوامع امروزه و گذشته به شکلهای مختلف و به صورت چشمگیری قابل رویت بوده و هست به طوری که هم اکنون که جامعه ها رو به برابری و یکسان سازی زن و مرد پیش می رود ولی هنوز این تبعیض ها به چشم خورده می شود و تا کنون مطاب زیادی درباره این موضوع نوشته شده اما درعمل چندان کار ساز نبوده است لذا در صدد آن برآمدم که با تکرار این مطالب هر چند تکراری ولیکن بسیار قابل تامل و تفکر وشاید بتوانم گوشه ای از این خلا که قداستی طولانی همانند سن بشر داراست پرکنم.

 

نابرابری جنسیتی مقوله ای است که از آغاز سپیده دم تا کنون همراه بشریت وجود داشته و درزمان و شرایط و فرهنگهای مختلف بگونه ای مطابق با آن شرایط و فرهنگ جلوه نموده است و برابری و نابرابری جنسیتی از یک جامعه به جامعه ی دیگر و ازیک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است به طوری که برخی صاحبنظران معتقدند که در جوامع غربی تبعیض علیه زنان وجود ندارد و متاسفانه در عمل می بینیم نابرای جنسیتی وجود دارد و تابع فرهنگ جوامع است، لذا می توان گفت بی تردید در جامعه ای مانند ایران که روح مردسالان باخون و رگ وپوست مردم ما عجین است قطعا در این نابرابری بسیار ژرف و عمیق است.در حقیقت در جامعه ای که در خلا سنت و مدرنیته معلق است و نمی داند به کدامین سو ره بسپارد نابرابری جنسیتی را که در همه ابعادش وجود دارد قابل بررسی است والبرت این موضوع را نابرابری می بیند زیرا مرز را کاملا محصول شرایط اجتماعی می داند(البرت 1954) در دوران پس از انقلاب و درعرصه اشتغال، زنان را تشویق به خرید خدمت و کار نیمه وقت می نمودند، امکانات کاری به زنان را بواسطه مواردی چون تعطیلی مهد کودک های دولتی کاست و اولویت بکارگیری مردان را در مناصب محرز ساخت.

دوما درزمینه حقوق مدنی - اجتماعی کاهش سن ازدواج لغو برنامه های تنظیم خانواده و ایفای دادگاههای حمایت از خانواده را مد نظر قرار داد و بالاخره درزمینه محدودیت های شرعی به مقررات پوشش اسلامی وجداسازی محیطهای زنانه و مردانه عنایت نمود تا آنجا که اظهار شد دولت جمهوری اسلامی نهایت کوشش وقوای خود را بکار گرفته است تا حتی انواع اختلاط و....را از بین برده و برنامه جداسازی را در آموزش بطور کامل بر اجرا بگذارد وهم اکنون این جداسازی در بسیاری از مراکز اموزش بطور کامل به اجرا بگذارد وهم اکنون این جدا سازی در بسیاری از مراکز آموزش دانشگاه که در سطح کشور فعال است تحقق یافته است و کلاس های دختران و پسران جدا تشکیل می شود به این ترتیب دیگر عجیب به نظر نمی رسد که چرا طبق ماده 20 مصوبه مورخه 1372/5/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی چون مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و اشتغال به عهده زنان واگذار شده اما طبق ماده 4و5 همین مصوبه مشاغلی چون قضا و آتش بدلیل ارزش های اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب با طبع زمان ارزیابی نگردیده است.

● ارزش زن در دین اسلام

دردین اسلام نیز در جاهای مخلتف به ارزش و مقام زن اشاره شده است به طوریکه پیامبر اسلام( ص) حضرت فاطمه (ص) را بر روی پاهای خود می نشاند و می فرمود هر آنکه فاطمه را دوست داشته باشد مرا نیز دوست داشته و هرکس که فاطمه را دوست نداشته باشد و اذیت کند گویی مرا دوست نداشته و اذیت می کند.همچنین در دین اسلام امده است که دیه وارث زن به نسبت دیه و ارث مرد کمتر است و تبدیل به اسلحه ای برای آقایان در برابر خانمها شده است واین سوال در ذهن تداعی میشود که:دین اسلام با تمام ارزش و مقامی که برای زنها قایل می شود و در بسیاری از جاها نیز تاکید به تساوی میان زن و مرد نموده است پس چنین حکمی به کدامین دلیل صادر شده است؟

متذکر می شوم در اثر تحقیقات بسیاری که به عمل آوردم چنین استنباط می شود که حتی خیلی از صاحب نظران دینی پاسخ این سوال را نمی دانستند و می گفتند در دین چنین گفته شده و حکمتی دراین حکم است و هیچ کار خدای بی حکمت نیست.به طور کلی نتیجه می توان گرفت که درتمامی جوامع بشری این تبعیض های جنسیتی وجود دارد ولی مقدار و اندازه آن درهر جامعه متفاوت است بعنوان مثال در کشور عربستان تبعیض جنسیتی به مقدار قابل توجهی دیده می شود و یا درکشورهای پیشرفته این تبعیض به مقدار کمتر و محدودتری دیده میشود و این به آن معنا نیست که در واقعیت اصلا دیده نشده است به هر حال در کشور ایران نیز می توان اشاره کرد که جایگاه زن مورد بررسی قرار گرفته است و پیشرفت کرده است به طوریکه در حال حاضر زنها پای به پای مردان و در کنار آنها می توانند کارهایی را که قبلا انجام نمی دادند انجام دهند و بعضی اوقات دیده شده که زنها وظیفه سرپرستی و تامین معاش زندگی را برعهده گرفته و دوش به دوش مردان و همسران زندگی خود در تامین هزینه زندگی تلاش کرده تا به رفاه و آسایش مورددلخواه برسند و یا در جایگاه همسر فوت شده خود در فراغ و دوری از شوهر خود این وظیفه را بخوبی انجام داده به هر حال امید است در آینده ای نه چندان دور حضور هر چه بیشتر خانمها را در ناکامی و شکاف های بوجود آورنده در جامعه بیشتر ببینیم و بتوانیم به سوی پیشرفت هر چه بیشتر پیش برویم زیرا خانمها اثبات کرده اند که در دقیق انجام شدن کارها وبرنامه ریزی در همه امور زندگی توانایی های بالقوه ای دارند که این تواناییها می تواند به بالفعل تبدیل شود.


فاطمه جمال دار
روزنامه ابتکار www ebtekarnews com

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر