راهکار های فعال كننده مكانیزم خلاقیت

راهکار های فعال كننده مكانیزم خلاقیت

انسان برای رشد و تعالی، همه ابزارهای موفقیت را در اختیار دارد، اما باید بداند چگونه از آن‌ها استفاده نماید. آری ای عزیز خدا! تو همه سرمایه‌ها و ابزارهای موفقیت را در اختیار داری اما آیا تاكنون از آن‌ها استفاده بهینه‌ نموده‌ای؟ آیا می‌دانی چگونه باید از آن‌ها بهره برد؟
گروه پرورش خلاقیت کودکان گوپی
1399/5/3
0 نظر

  قدرت تفكر و اندیشه از ابزارهای مهم موفقیت انسان است، مهم‌‌تر از آن‌، قدرت خلاقیت اندیشه است كه خدای مهربان به تو هدیه كرده است. خلاقیت، شكوفاكننده استعدادها و قدرت‌های نهفته در وجود توست. با بهره‌مندی از مكانیزم خلاقیت فكر، می‌توانی همه بن‌بست‌ها را بگشایی و اهداف خود را محقق نمایی. ابتكار و نوآوری، نتیجه بهره‌مندی از خلاقیت است، با كمك گرفتن از خالق مهربان، هر آن چه را اراده كنی، با تمركز بر اهداف می‌توانی خلق كنی، زیرا خالق مهربان تو را خلاق آفریده است. 
 
خلاقیت فقط متعلق به نابغه‌ها نیست، همه انسان‌ها از آن بهره‌مند هستند، برایان تریس می‌نویسد: 
نخستین قدم برای اتصال به نبوغ خفته، پذیرفتن این نكته است كه در درون ما خزانه‌ای بیكران از هوش، حكمت و خلاقیت وجود دارد و ما تاكنون از روی عادت در بهره‌برداری از این منابع عظیم غفلت ورزیده‌ایم. 
خلاقیت کودکان
 
راهکار ها 
1ـ باور داشته باشید كه خالق مهربان در وجود شما گنجینه‌ای از خلاقیت به ودیعه نهاده است. 
2ـ هدف گذاری و برنامه‌ریزی مكانیزم موفقیت را فعال كنید. 
3ـ بر اهداف تمركز كنید تا انرژی متراكم شده و راهبردهای جدیدی را مكانیزم خلاقیت به شما اهدا نماید. 
4ـ برای تمركز از مكانی خلوت و زمانی ویژه استفاده نمایید. 
5ـ هر چه مطالعه، تحقیق و تمركز بر موضوع مورد نظر بیشتر باشد مكانیزم خلاقیت شما تحرك بیشتری خواهد داشت، از پراكندگی در امور جداً بپرهیزید. 
6ـ از قدرت تخیل برای تجسم اهداف استفاده كنید، ادیسون می‌گوید: 
وسعت نبوغ و خلاقیت انسان به پهناوری نحوه تخیل و توانایی اوست. 

تكنولوژی مدرن و فوق مدرن، نتیجه استفاده بشر از قدرت خلاقیت خویش است، هر آنچه را كه از ابتكارات و نو‌آوری مشاهده می‌كنید، در علوم فیزیك، شیمی، ریاضیات، زیست‌شناسی، فیزیولوژی، پزشكی و... همه ظهور و تجلی قدرت خلاقیت انسان است. 

و تو ای عزیز، همه این توانایی‌ها را در اختیار داری، كافی است با اشتیاق،‌ مطالعه، هدف‌گذاری، تمركز، برنامه‌ریزی و بالاخره تلاش مستمر به بهره‌مندی از آن‌ها اقدام نمایی. آری گنجینه پربهای وجود را ابزارهایی كه ذكر آن گذشت، استخراج كرده، خود و جهان را از آن بهره‌مند نما. 

گر در طلب گوهر كانـی، كانـی *** ور زنده ببوی وصل جانی جانی 
القصه حدیث مطلق از من بشنو *** هر چند كه در جستن آنی، آنـی 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر