کودک قشنگ من با بازی می تواند دوست یابی کند؟!

کودک قشنگ من با بازی می تواند دوست یابی کند؟!

بهترین بازی شما می توانید با فرزند زیر دو سال خود را انجام دهید تا به او کمک کند مهارت های جدید را یاد بگیرند و به طور همزمان با یادگیری همراه باشد.
گروه روانشناسی گوپی
1399/9/18
2 نظر

بازی
چگونه به کودک ما کمک می کند دوست پیدا کنید؟
برای
کودکان، بازی ها با دوستان یک راه مهم برای یادگیری قوانین اجتماعی مانند بخشش و به نوبه خود، و همچنین انعطاف پذیری و اعتماد به نفس و حل مسئله است. البته، بازی برای سرگرمی و سرگرم کننده. اما برای برخی از کودکان، پیدا کردن دوستان جدید یادگیری زبان
های جدید، سخت و دشوار است. کودک شما ممکن است با کمی برکت دهد یا مراقب باشید، که لزوما یک چیز بد نیست. به جای تلاش برای تغییر شخصیت کودکان، به او کمک کنید تا به اندازه کافی دریافت کنید تا بتوانید با دوستان تازه ارتباط برقرار کنید. نکته این است که مراحل کوتاه و آرام را انجام دهیم، بنابراین بدون فشار دادن به او، تشویق می شود که این کار را انجام دهد. شما باید این فرصت را به فرزندتان بدهید تا بازخورد خوبی از تجربه اجتماعی دریافت کنید، بنابراین برای تجربه، خواسته ها و کشش بیشتر، نه، احساسات برای انجام کاری دشوار است.در اینجا برخی از نکات مفید هستند: یک بازی را تنظیم کنید
خط بازی
برای شیمی کودک، مانند اولین آجر از زندگی اجتماعی است. مشاهده تعدادی از دستورالعمل ها می تواند فرزند شما را لذت بخش تر کند. اگر این طرح برای تجربه آب نبات است، احتمال اینکه کودک هنوز استقبال شود.
بازی های Verkersنباید مشغول باشند فقط یک یا دو همبستگی را دعوت کنید که به خانه شما برسند. این برای این گوگرد بهتر است، آنها با فرزندان خود آشنا هستند. این همکاران باید تقریبا همانند فرزند شما باشد (یا کمی بزرگتر). همبستگی بزرگتر به زودی است. وعده های بازی باید کوتاه باشد یک تا دو ساعت، برای کودکان دو تا چهار سال، بسیار بالا هستند. این نباید با بازی قدیمی بسته شود. طرح اول قبلا چندین بازی و فعالیت های مورد علاقه کودکان را ارائه کرده اند. این باعث می شود آن را آسان تر و احساس خوب است. برای شروع، اسباب بازی ها برای همه بچه ها کاملا در دسترس هستند، بنابراین آنها مجبور نیستند از اول یکدیگر را بدهند. خودتان را درگیر کنید فرزندان خود را به امید ندهید که همه چیز خوب عمل کند. راهنمای شما می تواند کودکان را با هم آسان تر کند، به خصوص اگر آنها با یکدیگر آشنا باشند. در دسترس اگر این درگیری بین آنها ظاهر شود، یا آنها با هم بازی نمی کنند، یا آنها باید فعالیت های خود را تغییر دهند، می توانید مداخله کنید. نظارت بر فعالیت های هنری خود، بازی های موشک خود را، و یا اسپری آنها؛ اما شواهدی وجود دارد که حضور آنها در مجموعه آنها غالب نیست و فرزند شما را جایگزین نمی کند: نقطه ی یخ آب بدون کنترل بازی است. برنامه صحیح هفتگی برای آشنا شدن بین کودکان، سعی کنید بازیکنان منظم را با یک Sonnetثابت نگه دارید. اگر وضعیت به خوبی انجام شود، کودکان را در پارک یا زمین بازی یا در خانه های دیگر کودکان قرار دهید. اگر این نرم افزار بسیار خوب است و فرزندانشان می توانند به تنهایی با دیگران بازی کنند، او را در خانه دیگری نگه دارید و دوباره حضور نداشته باشید؛ در ابتدا، غیبت شما باید کوتاه باشد و پس از زمان به زمان غیبت خود را بیابید. خودتان یک همبستگی می شود. زمان بازی را بین خود و فرزندتان تنظیم کنید. در حال حاضر تنها شما و فرزندتان باید حضور داشته باشند. این به شما کمک خواهد کرد که بازی خود را بدانید. شما می دانید کجا احساس راحتی می کند و زمانی که شما مجبور به زحمت هستید. به عنوان مثال، اگر شما درک کنید که Pazlaیا بازی هایی که نیاز به تمرکز بر لغو فرزند خود دارند، این بازی ها را از فعالیت های کنترلی حذف کنید. :
در صورتی که  این درگیری بین آنها ظاهر شود، یا آنها با هم بازی نمی کنند، یا آنها باید فعالیت های خود را تغییر دهند، می توانید مداخله کنید. نظارت بر فعالیت های هنری خود، بازی های موشک خود را، و یا اسپری آنها؛ اما شواهدی وجود دارد که حضور آنها در مجموعه آنها غالب نیست و فرزند شما را جایگزین نمی کند: نقطه ی یخ آب بدون کنترل بازی است برنامه صحیح هفتگی برای آشنا شدن بین کودکان، سعی کنید بازیکنان منظم را با یک Sonnetثابت نگه دارید. اگر وضعیت به خوبی انجام شود، کودکان را در پارک یا زمین بازی یا در خانه های   اگر کودکان قرار دهید. اگر این نرم افزار بسیار خوب است و فرزندانشان می توانند به تنهایی با دیگران بازی کنند، او را در خانه دیگری نگه دارید و دوباره حضور نداشته باشید؛ در ابتدا، غیبت شما باید کوتاه باشد و پس از زمان به زمان غیبت خود را بیابید. خودتان یک همبستگی می شود زمان بازی را بین خود و فرزندتان تنظیم کنید. در حال حاضر تنها شما و فرزندتان باید حضور داشته باشند. این به شما کمک خواهد کرد که بازی خود را بدانید. شما می دانید کجا احساس راحتی می کند و زمانی که شما مجبور به زحمت هستید. به عنوان مثال، اگر شما درک کنید که Pazlaیا بازی هایی که نیاز به تمرکز بر لغو فرزند خود دارند، این بازی ها را از فعالیت های کنترل حذف کنید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
فریده  (شنبه 27 دی 1399)
چقدر آموزنده و مفید بود🌸🌸
پرسش
موافقم0
مخالفم0
سارا  (شنبه 27 دی 1399)
ممنونم از مجله خوب گوپی