تحریک حس بینایی کودکان- حواس پنجگانه

همیشه بالای تخت خواب نوزاد یک اسباب بازی یا شی درخشان و براقی آویزان کنید. این شی سی تا چهل سانتی متر از او فاصله داشته باشد.
گروه بازی و آموزش گوپی
1400/2/10
0 نظر

بازی کودکانه

 

تحریک حس بینایی کودکان- حواس پنجگانه 

همیشه بالای تخت خواب نوزاد یک اسباب بازی یا شی درخشان و براقی آویزان کنید. این شی سی تا چهل سانتی متر از او فاصله داشته باشد.
بازی دوم به این صورت که اشکالی مانند تصویرهای زیر را روی کاغذ رسم کنید ، کودک را در آغوش بگیرید و یکی از تصاویر را به او نشان دهید. سپس دستش را بگیرید و سر انگشتانش را روی لبه تصویر عبور دهید. انگشتانش را از روی لبه های دایره، خطوط و دیگر اشکال بگذرانید.
تقویت حس بینایی کودک 
تقویت حس بینایی کودک 
تقویت حس بینایی کودک 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر