دانلود رایگان کتاب رمان زمان فراموشی pdf _ مجله مادر و کودک گوپی

دانلود رایگان کتاب رمان زمان فراموشی pdf _ مجله مادر و کودک گوپی
دانلود رایگان کتاب رمان زمان فراموشی pdf _ مجله مادر و کودک گوپی
زمان فراموشی کتابی است که از نگاه حیوانات صحبت می کند و روبرو شدن انسان ها با حیوانات در زندگی روزمره خود.کتاب زمان فراموشی اثر علیرضا جمالزاده می باشد.
مسعود شجاعی
1399/11/8
0 نظر
847 بازدید
عنوان حجم دانلود
دانلود رایگان کتاب رمان زمان فراموشی 2 مگابایت

دانلود کتاب رمان زمان فراموشی

 

معرفی کتاب رمان زمان فراموشی:  

کتاب رمان زمان فراموشی کتاب  سورئالیستی  که به دست علیرضا جمالزاده نوشته شده است.
 
کتاب زمان فراموشی از نگاه حیوانات صحبت می کند و روبرو شدن انسان ها با حیوانات در زندگی روزمره خود.
 

خلاصه ای از کتاب: 

ماشین تایپ
 
روزی که دیگر دستنوشتهای وجود نداشت. ماشینهای تایپ جای دست نوشته را گرفتند.
 
دیگر بدخط یا خوش خط بودن جایی و معنایی نداشت. دیگر انرژی منتقل شده از دست خط ها

وجود نداشت...
 
گور
 
 گور در صبح سحرگاه زاده شد. در فراغ بال با دستانی لبریز از ترس.

دگر ناله ی مرغان هوایی تاب تضاد میان خوب و بد را نداشت.

مرگ مزد توان زن بدکار نبود و کف کردار نهنگ آتش صد تیره به زنگار نبود.

روز بد از ضجّهی دجال نگو تا که رود پای تو در ریش من خیره بسر وای مگو...
 
سکوت
 
کوسه در اعماق مشغول گریه بود. خسته از بوی خون، دیگر نای عبور آب از گوشه و کنار

باله ها و شکمش را نداشت. شاید به این دلیل که هرگز موفق به خاراندن شکمش یا دیدن

باله ی روی کمرش نشده بود. فقط از این بابت که کسی فرق بین اشکهایش و آب پیرامونش
 
را تشخیص نمیداد، آسوده خاطر بود.
 
 لاک پشت دوباره جریان را از سر گرفت و افسانه را بازگو کرد، ولی همینطور که داستان

را بیان میکرد، احساس پوچی بر روانش چنگ انداخت و از درون هر چه را که میگفت، نفی

میکرد. مانند کلماتی که از مغزش تراوش میشد و مانند تفی سر باال دوباره به مغزش پاشیده

میشدند. این سؤال در ذهنش نقش بسته بود که منی که خود هرگز موفق به کشف خویش

نشدهام، چگونه میتوانم به دیگری کمک کنم؟...
 
اشراق
 
 آیا کسی پرسید چرا به یکباره درختها از حرکت بازایستادند؟ آیا کسی میداند چرا درختها
 
سکوت کردند؟ تاکنون به زوزهی باد از البهالی برگهای درختان سرو و کاج گوش سپردهای؟

چگونه شد که همه ریشهها درهمتنیده و پوسته ترکخوردهی سخت به یکباره از دیدن سحر

...محروم گشت؟
 
 حتما همین الان کتاب زمان فراموشی رو دانلود و مطالعه کنید...
 
برای شما کتابی جذاب آماده کرده ایم به نام گربه ای که عاشق من شد حتما همین حالا کتاب را دانلود کنید.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر