جدول حقوق و دستمزد 1403 + افزایش 35 درصدی | مجله گوپی

جدول حقوق و دستمزد 1403  + افزایش 35 درصدی | مجله گوپی

جدول حقوق و دستمزد 1403 + افزایش 35 درصدی | مجله گوپی

جدول حقوق و دستمزد 1403 - حقوق و دستمزد کارگران 1403 - جدول حقوق و دستمزد
مجله گوپی
1402/12/29
0 نظر

جدول حقوق و دستمزد 1403

این جدول بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند 1403 و با فرض 30 روز کار در ماه تنظیم شده است.

برای محاسبه دقیق حقوق و دستمزد، باید سایر مزایای قانونی مانند حق بیمه، مالیات و ... نیز در نظر گرفته شود.

جدول حقوق و دستمزد 1403

ممکن است حقوق و دستمزد در مشاغل مختلف و با توجه به سابقه کار، تخصص و مهارت افراد متفاوت باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر