استفاده از‌سلول‌های غلاف خارجی ریشه برای درمان ریزش مو

استفاده از‌سلول‌های غلاف خارجی ریشه برای درمان ریزش مو

استفاده از‌سلول‌های غلاف خارجی ریشه برای درمان ریزش مو

محققان پژوهشگاه رویان و دانشگاه علوم پزشکی تهران در پژوهشی روی ریزش مو دریافتند که می‌توان از سلول‌های غلاف خارجی ریشه مو برای حمایت از سلول‌های پاپیلای پوست و درمان از دست دادن مو استفاده کرد
1399/5/3
0 نظر


 ریزش مو از مشکلاتی است که مردان و زنان را درگیر کرده و ناچار به مراجعه به پزشک می‌کند. از منظر علمی، مو یکی از خصوصیات ظاهری است که تأثیر زیادی در زیبایی، پذیرش اجتماعی و اعتماد به نفس فرد دارد؛ به همین دلیل از دست دادن مو تهدید زیبایی و یک چالش فیزیولوژیک است. 

مهمترین مشکل بازسازی مو در شرایط آزمایشگاهی، حفظ پتانسیل سلول‌های پاپیلای پوست (درم) حین کشت سلول است. 

به منظور مقایسه اثر غلظت‌های متفاوت اگزوزم (کیسه‌های کوچک حاوی پروتئین‌های ترشحی) سلول‌های غلاف خارجی ریشه موی انسان و اگزوزوم‌های پلاکت‌های تخریب شده بر حفظ پتانسیل سلول‌های پاپیلای پوست در شرایط آزمایشگاهی، محمد علی نیلفروش زاده، ناصر اقدمی، احسان تقی آبادی و همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشگاه رویان، طی پژوهشی سلول‌های پاپیلای پوست و سلول‌های غلاف خارجی ریشه مو را از نمونه‌های موی سالم انسان جدا کردند. سپس اصالت سلول‌ها با روش‌های آزمایشگاهی تأیید شد. پس از آن اگزوزم سلول‌های غلاف خارجی ریشه مو و پلاکت‌های خون استخراج شده نشانگر‌های اختصاصی سلول‌های والد به وسیله روش‌های آزمایشگاهی در آنان شناسایی شد. همچنین اندازه ذرات و تخریب اگزوزوم‌ها بررسی شد. در نهایت اثر غلظت‌های مختلف این اگزوزوم‌ها بر سلول‌های پاپیلای درم با روش‌های مختلف آزمایشگاهی ارزیابی شد.

ریزش مو
 
 

استفاده از نتیجه پژوهش برای درمان از دست دادن مو

نتایج این پژوهش که در مجله بین‌‌المللی Tissue Engineering Regeneration Medicine به چاپ رسیده است، نشان داد، بیشتر اگزوزوم‌های استخراج شده بین 30 تا 150 نانومتر قطر دارند. همچنین نشان داده شد استفاده از غلظت 100 ماکروگرم بر میلی‌لیتر از اگزوزوم‌های سلول‌های غلاف خارجی ریشه مو، بیان ژن‌های اختصاصی سلول‌های پاپیلای درم را به شکل موثری افزایش می‌دهد.
نتایج این پژوهش نشان داد، می‌توان از اگزوزوم‌های استخراج شده از سلول‌های غلاف خارجی ریشه مو برای حمایت از سلول‌های پاپیلای پوست و درمان از دست دادن مو استفاده کرد.

به نقل از خبرگزاری فارس .

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر