ردیاب واکسن کرونا ویروس چیست؟ - مجله مادر و کودک گوپی

ردیاب واکسن کرونا ویروس چیست؟ - مجله مادر و کودک گوپی

ردیاب واکسن کرونا ویروس چیست؟ - مجله مادر و کودک گوپی

واکسن ها معمولاً قبل از رسیدن به کلینیک به سال ها تحقیق و آزمایش نیاز دارند ، اما در سال 2020 دانشمندان مسابقه ای را برای تولید واکسن های ویروس کرونا ویروس کرونا در زمان رکورد آغاز کردند.
گروه مجله گوپی
1399/11/29
0 نظر

ردیاب واکسن کرونا ویروس چیست؟

واکسن ها معمولاً قبل از رسیدن به کلینیک به سال ها تحقیق و آزمایش نیاز دارند ، اما در سال 2020 دانشمندان مسابقه ای را برای تولید واکسن های ویروس کرونا ویروس کرونا در زمان رکورد آغاز کردند. محققان در حال حاضر 69 واکسن را در آزمایشات بالینی بر روی انسان آزمایش می کنند و 20 مورد نیز به مراحل نهایی آزمایش رسیده اند. حداقل 89 واکسن پیش بالینی در حیوانات تحت بررسی فعال است. 

آزمایش پیش بالینی:  

دانشمندان واکسن جدیدی را بر روی سلول ها آزمایش می کنند و سپس آن را به حیواناتی مانند موش یا میمون می دهند تا ببینند آیا پاسخ ایمنی ایجاد می کند یا خیر.
 

فاز 1 آزمایشات ایمنی:

دانشمندان برای آزمایش ایمنی و دوز و همچنین تأیید تحریک سیستم ایمنی ، واکسن را به تعداد کمی از افراد می دهند.
 

مرحله 2 آزمایشات گسترده:

دانشمندان این واکسن را به صدها نفر تقسیم شده به گروه های مختلف مانند کودکان و افراد مسن می دهند تا ببینند آیا واکسن در آنها متفاوت است. این آزمایشات بیشتر ایمنی واکسن را آزمایش می کنند.

فاز 3 کارآزمایی کارآمد:

دانشمندان این واکسن را به هزاران نفر می دهند و در مقایسه با داوطلبانی که دارونما دریافت کرده اند منتظر می مانند تا چه تعداد مبتلا شوند. این آزمایشات می تواند تعیین کند که آیا واکسن در برابر ویروس کرونا محافظت می کند یا خیر ، با اندازه گیری آنچه به عنوان میزان اثربخشی شناخته می شود.
 
واکسن کرونا  

آزمایشات فاز 3

نیز به قدری بزرگ هستند که شواهدی از عوارض جانبی نسبتاً نادر را نشان می دهند. تصویب زودرس یا محدود: بسیاری از کشورها براساس شواهد اولیه مبنی بر ایمن و موثر بودن آنها ، مجوز اضطراری داده اند. چین ، روسیه و سایر کشورها قبل از علنی سازی اطلاعات دقیق آزمایش 3 ، واکسن زدن را آغاز کرده اند. کارشناسان نسبت به خطرات جدی ناشی از پرش جلوتر از این نتایج هشدار داده اند.
 

تصویب:

تنظیم کننده ها نتایج آزمایشات کامل و برنامه های تولید واکسن را بررسی می کنند و درباره تأیید کامل آن تصمیم می گیرند.
 

فازهای ترکیبی:

یکی از راه های تسریع در تولید واکسن ترکیب فازها است. بعضی از واکسن ها اکنون در مرحله آزمایش 1/2 قرار دارند ، به عنوان مثال ، این ردیاب ها هم فاز 1 و هم فاز 2 محسوب می شوند.

خبرهای جدید و دست اول را میتوانید از همین جا مشاهده کنید. 

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر