1399/11/26

سخنگوی وزارت بهداشت : در شبانه روز گذشته ۶۲ نفر بر اثر ویروس کرونا فوت کردند